Ajuts i subvensions actuals per energies renovables

Actualment un bon reclam per fer el canvi a les energies renovables es l’alt preu de l’energia i el foment d’aquestes per part de l’Estat arrel de les subvencions i bonificacions vàries que hi ha actualment. Avui parlarem d’aquestes i la viabilitat de rebreles.

  • Fons Next Generation EU

En primer lloc les que estàn en boca de tothom: El Fons Next Generation EU i les ajudes directes per la instal·lació de sistemes d’autoconsum i tèrmics renovables.

Aquests ajuts son gestionats per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) i venen de part de la Unió europea per fer front a la crisi energètica.

L’import de la subvenció varia en funció de la potència instal·lada, ja sigui en fotovoltaica amb o sense bateries o en equips tèrmics (aerotèrmies, calderes, etc..). Per a sistemes solars d’autoconsum, es cobreix 600€/kWp instal·lat. Les bateries estan també subvencionades i es potser el reclam més important però han de complir una sèrie de condcions per a entrar dins l’ajut.

La realitat és que des del dia de la publicació, entre el 20 de desembre de 2021 i el 10 de Gener de 2022 es va duplicar el pressupost disponible amb l’abalanxa de sol·licituds que hi van haver.

La possibilitat avui dia de rebre-la es prop de 0, tot i que les demanem per si augmenten el pressupost.

  • Bonificacions a l’IBI i taxes municipals

Els ajuntaments també estàn fent una bona aposta per la transició energètica. Segons on ens situem, tindrem bonificacions en l’IBI de la nostra residencia que poden variar, fins a un 50% durant 5 anys. A més segons el cas ens bonifiquen l’ICIO, o taxa per obres menors.

La realitat en aquest cas, es que depenent de l’ajuntament podem aprofitar-nos d’aquestes bonificacions, però també hem de comentar que hi ha ajuntaments que estan traient-les degut a la disminució en els ingressos per l’IBI, i que ho poden fer sense previ avís.

  • Bonificacions IRPF per millora de l’eficiència Energètica

Aquestes bonificacions son gestionades per Hisenda, i comprenen les obres que “redueixin la demanda energètica”, com ara millorar l’envolvent tèrmica de l’edifici, que “redueixin el consum d’energia primària no renovable” instal·lant equips que utilitzin o generin energia renovable com ara plaques solars o calderes de biomassa, o obres de “rehabilitació energètica”.

Instal·lant plaques solars ens podrem deduir fins a un 40% del pressupost de la instal·lació. Amb la condició de reduir un 30% el consum d’energia no renovable. També haurem de fer un certificat energètic abans i després de la instal·lació per demostrar aquesta millora. Per part nostra col·laborem amb una arquitectura que os farà aquests certificats per a poder accedir a les bonificacions.

Aquestes són les bonificacions més interessants per poder estalviar enccara més i fer més accessible a tothom la instal·lació.

Per aquí tot,

Fins un altre

info@solifoc
Tlf.: 686761066 / 659393837
Tortellà - Girona